xpand digital agency with human intent

Service

Цени

Ясни цени за всеки.

Ние не определяме цените спрямо това колко може да дадете! 

Прозрачни цени за всеки тип и големина на бизнеса.

Пакетни цени

ФОКУСЪТ, ОТ КОЙТО БИЗНЕСЪТ ТИ СЕ НУЖДАЕ

Awareness

Професионални пакетни услуги
850 Месечно
 • Social media strategy
 • Content strategy
 • Copy and Design
 • Boost up to 300 €
 • 2 Chanels
 • 12 Posts
 • 4 People
 • 25 hours
 • 1 Meeting

Cosideration

Професионални пакетни услуги
1200 Месечно
 • All Awareness
 • + 10 posts + 1 chanel
 • Marketing Strategy
 • PPC Strategy
 • Avertisment up to 4k
 • AI Help
 • 5 People
 • 40 hours
 • + 1 meeting
Популярен

Loyalty

Професионални пакетни услуги
2100 Месечно
 • All Consideration
 • Website
 • SEO
 • 10 Blog posts
 • Email marketing
 • Up to 10k ADS
 • 6 People
 • 80 hours
 • 4 meetings

Сглоби си сам персонален пакет

Напиши ни от какво имаш нужда и ние ще се свържем с теб да ти дадем персонална цена.

PPC Пакет за магазини

Google + Social media ADS.
Всеки отговор е приемлив!

Hero Brand? Here is a brief ↓

Да кажа здравей